Misschien bent u net uw zoektocht begonnen en overheerst nieuwsgierigheid. Of, wellicht heeft U al besloten te investeren in onroerend goed en is Spanje een logische keuze. Misschien heeft U zelfs al een concreet huis op het oog.

Bij uw eigen afwegingen voor het vinden van de juiste woning kunnen de volgende criteria een rol spelen:

 • Welke regio? Afgelegen, in de natuur of juist een hippe stadswijk? De bergen of juist aan/nabij het strand?
 • Prijsklasse, huisspecifieke wensen zoals grootte, aantal kamers?
 • Permanente of tijdelijke bewoning?
 • (tevens) investering met verhuurmogelijkheden of alleen eigen gebruik
 • (locale) financieringsmogelijkheden? Hypotheek nodig? In Spanje afsluiten of toch in Nederland/België?

Waar u zich in het koopproces ook bevindt, het is belangrijk U goed te laten voorlichten over de wijze waarop onroerend goed transacties tot stand komen in Spanje en Mallorca in het bijzonder. Denk in dit verband aan:

 • A: Administratieve en juridische aspecten
 • B: Fiscale zaken

A: administratief/juridisch

Als toekomstig huizenbezitter (en bankrekeningbezitter) in Spanje dient u een NIE nummer (zeg maar een BSN nummer) aan te vragen. Dit kunt u in Spanje aanvragen (op het politieburo) en duurt ongeveer 2 weken. Droomcasas kan u hierbij helpen indien gewenst.
Een Gestor (vergelijkbaar met juridisch administratiekantoor) kan dit ook verzorgen.

Tijdens het verkoopproces moet de eigendomsakte uit het kadaster (escritura) met gegevens over het onroerend goed en perceel  gecontroleerd te worden.  Een Gestor of een locale advocaat kan dit controleren. 
Tevens is het belangrijk om een copia/nota simple (gegevens over eigenaar en hypotheek) aan te vragen en te controleren.

De voorlopige koopovereenkomst wordt afgesloten bij de locale verkoopmakelaar. Dit is een vergelijkbaar proces als in Nederland echter met als groot verschil dat de koper meestal een aanbetaling van zo’n 10% doet aan de verkopende partij.

Betaaltermijnen zijn meestal afhankelijk van het type onroerend goed. Zo is het gebruikelijk dat deelbetalingen plaatsvinden gedurende het bouwproces. Voor nieuwbouw waarbij de bouwfase is afgerond bepaald de projectontwikkelaar het percentage bij het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst.

Op of omstreeks de overdrachtsdatum vind de afspraak bij de Notaris plaats. Zoals gebruikelijk wordt hier onder andere vastgelegd wie (koper/verkoper) welke kosten voor zijn/haar rekening neemt. In de regel is dit hetzelfde als in Nederland echter Spanje kent een winstbelasting op onroerend goed (Plusvalia) die de verkoper (ingezetene in Spanje) moet betalen.

De Hypotheek

Misschien wilt u de woning volledig uit eigen middelen financieren. Mocht u, geheel of gedeeltelijk de financiering met vreemd vermogen willen laten plaatsvinden dan kan een hypotheek zowel in Nederland of Spanje worden geregeld.

In Nederland zou dat kunnen als extra lening op uw eerste huis.

In Spanje wordt een hypotheek, in de regel, als annuiteitenhypotheek aangeboden met uiterste aflossingdatum het 75e levensjaar. Door een hypotheek (en het eigendom) samen met uw kinderen (mits eigen inkomen) te delen levert dit het voordeel op dat de aflossing dan over langere termijn kan worden uitgesmeerd. Droomcasas heeft contacten met locale (nederlandse) hypotheekverstrekkers die u daar meer over kunnen vertellen.

B: Fiscale zaken

Rond de koop en verkoop van onroerend goed zijn er uiteraard enkele eenmalige en jaarlijkse kosten waarmee rekening moet worden gehouden

Eenmalig:

 • Dit is de overdrachtsbelasting (ITP) voor kopers
 • Dit is de winstbelasting (Plusvalia) voor verkopers

Jaarlijks:

 • Het gaat hier om de OZB (IBI geheten in Spanje)
 • De vermogensbelasting (vanaf een geregistreerde waarde van 700K Euro)
 • De Inkomstenbelasting (IRPF) in het geval van huurinkomsten bijvoorbeeld.

Daarnaast zijn er ook gemeentebelastingen (TASAS) bijvoorbeeld voor het ophalen van Huisvuil (impuesto de Basura)